д-р Сергей Стоянов ортопед – травматолог

dr-sergey-stoyanovТози сайт се създава и е уникален за българското интернет пространството. Цели да подпомогне лечението на пациентите с доброкачестевни и злокачествени тумори и тумороподобни заболявания на крайниците-мекотъканни и костни. Предлага онлайн консултации при необходимите изследвания. Постепенно ще увеличава броя на рубриките с туморни заболявания.

Защо ?

Този сайт се създава с цел да улесни пациентите в търсенето им на подходящ специалист тясно профилиран в областта на туморните заболявания на опорно-двигателния апарат, костните кисти, мекотъканни тумори, новообразувания и онкологичната ортопедия. Като по този начин са дава по-голям шанс на пациентите да намерят своя лекар . Диагностиката и лечението на тези заболявания се извършва от лекари субспециалисти в тази специфична област от ортопедията.