Нискоинвазивно лечение на тумори на опорно-двигателния апарат

РАДИОФРЕКВЕНТНА АБЛАЦИЯ НА ОСТЕОИД ОСТЕОМА.МИНИ ИНВАЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ.

МИНИ ИНВАЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ

Остеоид-стеом е сравнително често срещан, доброкачествен, но болезнен костен тумор, който се среща главно при деца и пациента около двадесет годишна възраст.Хирургически подход при лечението на заболяването,заема последващо място във водещите европейски държави с добре развита медицина.Златен стандарт при това лечение е именно радиочестотната или радиофреквентна аблация-като ниско инвазивен и прецизен метод съобразно размерите на туморчето.

Началото на приложението на радиочестотните вълни и техните топлинни ефекти при преминаването им през тъканите  в историчски план датират още от 1891 описани от d’Arsonval.

За първи път се провежда термична аблация почти 100г. по-късно на чернодробен тумор от Rossi и от McGahan .

При този метод се използват вълни в диапазона 2 херца до 300 гигахерца,които на практика представляват радиовълни в диапазона на електромагнитния спектър.На практика при радиочестотната аблация се получава задвижване на радиовълни между два електрода еденият от които е с много малка повърхност,което създава в близост до него голям енергиен поток,който генерира топлина,която може да бъде контролирана.

Вече стана възможно прилагането на метода и в нашата страна благодарение на екипните усилия на ортопеди,радиолози,анестезиолози.Беше направена успешна радиофрекватна аблация  на пациент на 14 г. с остеоид-остеом с тазова локализация,началото на 2021г. и бе отчетен ефект на пълно излекуване на пациента след процедурата.

Затова започваме да прилагаме процедурата рутинно и в България,чиято стойност в чужбина и значителна и възлиза на няколко хиляди евро за български граждани

Радиочестототната аблация намиро своето приложение и в други аспекти и разновидности на туморните заболявания на опорно-двигателния апарат.Като ниско инвазивен високотехнологичен метод на лечение основно при остеоид-остеома,някои форми на остеобластома и хондробластома и помощен метод при други.Също добре приложим  при хронична болка при накои ортопедични заболявания като коксартроза,гонартроза,тенисов лакът и болки в петата.

Използваме минимално инвазивна, ръководена от изображения процедура като еднодневна хирургия.По време на провеждането и насочваме сонда в тумора и я загряваме за няколко минути, използвайки радиочестотна енергия, която го унищожава. Повечето пациенти изпитват пълно облекчаване на болката през първите няколко дни след процедурата. За разлика от отворената операция за тези тумори, аблацията причинява минимално увреждане на костта и околния мускул. Възстановяването трае няколко дни.

Какво ще се случи по време на процедурата?

Поради болезнената природа на тумора и местоположението му в костите, ние извършваме радиочестотна аблация под  анестезия. След като зоната на тумора е безчувствена, ние придвижваме канюла, куха игла към тумора и гарантираме, че тя е правилно позиционирана с CT сканиране. След това вкарваме радиочестотната сонда , като отново осигуряваме правилното и позициониране с CT сканиране, и я загряваме до 85-90 ° С за няколко минути под строг контрол на температурата и полета на нагряване. След това премахваме сондата и канюлата. Цялата процедура отнема приблизително  1 час

Има ли рискове?

Радиочестотната аблация е много безопасна процедура с малко усложнения; те включват възможността за леко изгаряне на кожата, предизвикано от топлина. Други потенциални усложнения включват кървене и инфекция на мястото на влизане в кожата напълно предовратими при спазване на основни провила в хирургията.

След процедурата

След процедурата ще ви наблюдаваме в стаята за възстановяване за едно денонощие,след което можете да се върнете у дома. Вероятно ще имате болка и ще се нуждаете от лекарства за болка в деня на процедурата, но болката трябва да отстъпи през следващите 72 часа и повечето пациенти са без болка след няколко дни. През първата седмица след процедурата повечето пациенти се връщат към нормалните си дейности, въпреки,че препоръчваме да избягвате енергични упражнения в продължение на три месеца.