Хондромиксоидна фиброма

Хондромиксоидната фиброма ХМФ  е рядък доброкачествен костен тумор,представляващ около 1% от общия брой на костните тумори.Въпреки ниската си честота ХМФ е клинически значим и налага хирургично лечение,създава терапевтични проблеми и усложнения.Не метастазира и не се разпрастранява в тялото.

Засегната е възръстта на тинейджърите и младите- до 30г.Еднаква е честотата при двата пола.

Причините за възникване на заболяването не са изяснени.Някои изследователи сочат като възможни нокси радиационно облъчване,въздействие на токсични химически вещества ,обездвижване.

ХМФ се образува в костта от хрущялопродуцираща мезанхимна тъкан намираща се в костно-мозъчния канал на костта.Най-често се развива в дългитетръбести кости на долните крайници около коляното.Първата позиция по честота за локализация се държи от голямата подбедрена кост в полюса около колянната става.Втората позиция е за бедрената кост в полюса също около колянната става.Друга честа локализация е в костите на ходилото и на таза около тазобедрената става.

Този костен тумор е обикновенно симптоматичен и дава клинични оплаквания в засегнатите индивиди.Най-често пациентът съобщава за болка в засегнатата област-лека до умерена,понякога с нощен характер.Друг често съобщаван симптом е чувството за напражение,дискомфорт и пълнота в областта на поражението.Двата симптома може да се комбинират или наблюдават поеденично при различните пациенти.При пробиване на тумора в меките тъкани са напипва бучка.Възможни са патологични счупвания в засегнатата област,т.е. счупвания без съществена травма поради отслабване на костта от тумора.

Диагностиката на ХМФ налага често разширени образни изследвания.Диагнозата се поставя след преглед, образни изследвания -рентгенографии,КАТ,ЯМР, и не рядко провеждане на биопсично изследване.Касае се обикновенно за костна лезия с литичен характер ограничена от склеротичен костен вал,разположена ексцентично и метафизарно.Понякога тумора е по-агресивен и  разрушава кортекса на костта ,като се развива агресивно в меките тъкани-екстраосално.

Лечението на ХМФ е само хирургично-кюретаж на лезията и запълване на дефекта с кост от тъканна банка или от друга кост на тялото на пациента.Поради склоността на тумора да рецидивира се препоръчва обработка на костта след кюретажа с аджувант вещества-фенол,течен азот,аргон-лазер.Метод на хирургично лечение в случая са и блок-резекциите на костта. Това е така поради относително високата туморна рецидивност корелираща с обема на хирургичната интервенции.Възможно е пломбиране на кухината да се извърши и с по съвременни средства като калциево-фосфатна керамика.

ХМФ е с висока рецидивност до 25% според някои статистически извадки.