Blog

Радиофреквентна аблация на остеоид остеома

Остеоид-стеом е сравнително често срещан, доброкачествен, но болезнен костен тумор, който се среща главно при деца и пациента около двадесет годишна възраст.Заболяването протича със силни основно нощни болки,купирането на които изисква постоянна употреба на аналгетици.
Лечението на остеоид остеома до скоро беше безалтернативно, и единствено с отрита хирургия можеше да се излекува пациента -чрез ексцизия на ядрото на остеоид остеома.Това лечение в конкретния случай е съврзано с редица проблеми-необосновано разширена хирургия и свързаните с нея рискове от усложнения,трудната ориентация интраоперативно което е свързано с висока честота на неуспешни операции .В съвременната високотехнологична медицина златен стандарт е радиофреквентната аблация на ядрото на туморчета под триизмерен скенер контрол.
Вече стана възможно прилагането му и в нашата страна благодарение на екипните усилия на ортопеди,радиолози,анестезиолози .Беше направена успешна радиофрекватна аблация на пациент на 14 г. с остеоид-остеом с тазова локализация,началото на 2021г. и бе отчетен ефект на пълно излекуване на пациента след процедурата.
Затова започваме да прилагаме процедурата рутинно и в България,чиято стойност в чужбина е значителна и възлиза на няколко хиляди евро.
19.01.2021 Без категория
About ortodoc