Ганглион

Ганглиотична киста или за кратко ганглиона е тумороподобно заболяване което предствлява кухинна мекотъканна формация с тънка и финна мембрана за стена изпълнена с желатиноподобна течност. Причините за възникването не са изяснени точно-общо прието е за дегенеративно заболяване.В 90% от случаите се среща в областта на ръката според някои статистически извадки.70 % от случаите средно се локализират по дорзалната част на китката и са свързани със подлежащото ставно пространство в тясно връзка със скафолунатния лигамент.Останалите 20% от случаите на ганглион се срещат по воларната част на китката в тясна връзка със ставното пространство на скафолунатния и скафотрапецоиден лигаментарен апарат. Останалите 10% са за остналите части на крайниците,като ганглиона практически може да се появи навсякъде.За поставянето на диагнозата обикновено е достатъчен преглед, рядко се налага провеждане за образни диагностични методи за диферинциална диагноза. В повечето от случаите ганглиона не причинява оплаквания.но е възможно да причинява дискомфорт и болки при по-големи размери.Характерно за ганглиотичната киста е вариабилонстта в размера-обикновено за кратки срокове от време може бързо да мени размера си. Лечението на ганглиотичната киста обикновено са налага, при тези с по-големи размери,и наличие на оплаквания от страна на пациента като болки и дискофорт.Основно широко се прилагат два утвърдени метода на лечение

Нехирургично – пункция с евакуация на съдържимото и поставяне на инжекция със кортикостероиден препарат.Прави се двукратно обикновенно.Това води до постепенно изчезване на ганглиона.

Хирургично-ексцизия на кистата.

Възможността за рецидиви след провеждано лечение е относително висока-според някои извадки достига до 30%.Най-ниска е рецидивността след прилагане на хирургично лечение.